week van gebed
voor eenheid van de christenen

januari 2006

De schikking is gemaakt naar het evangelie van Matteüs 18 vers 20.

“Waar twee of drie samen zijn
ben Ik in hun midden.”


Het symbool hiervoor zijn de drie witte rozen
in de schikking.
De gele rozen en de witte ranonkels zijn de mensen zoals wij, hier samen gekomen uit verschillende geloofsgemeenschappen.
Het licht symboliseert de aanwezigheid van Hem die in ons midden is.
Het groen van de klimop staat voor zijn trouw aan ons mensen door de eeuwen heen.