1ste zondag 40dagentijd 2006
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

"Wat zie je, Jeremia"
naar Jeremia 1:4-19Jeremia is de boodschapper. Hij moet afbreken en opbouwen. Alles wat niet God is moet met wortel en tak worden uitgerukt. Daarmee worden afgoden en denkbeelden van het heidendom bedoeld, die mensen tot slaaf maken. Pas als dat is gebeurd kan er gebouwd, geplant worden. Als het Woord van God geplant wordt draagt het vrucht.
De amandeltakken zijn het teken dat God Jeremia niet los laat.

2de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Reminiscere ('gedenk uw barmhartigheid')

"Een Pottenbakker "
naar Jeremia 18:1-12Jeremia wordt gevraagd naar het huis van de pottenbakker te gaan. Hij ziet daar hoe de pottenbakker werkt: als de vorm mislukt maakt hij van de klei weer een klomp en gaat opnieuw beginnen. Het is een beeld voor hoe God met zijn volk omgaat. Een nieuw begin, net zolang tot het goed is, zoals het bedoeld is.

3de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Oculi ('Ik zie')

"Een puinhoop"
naar Jeremia 26:1-19

Jeremia moet profeteren: als je niet luistert, als je mijn wet niet naleeft; je naaste niet tot zijn recht laat komen en het niet opneemt voor de zwakken, onschuldig bloed vergiet en aan afgoderij doet, dan zullen stad en tempel vernietigd worden.

Wat je zegt moet je ook doen. Wat God belooft, doet Hij, alleen: de mensen zéggen de woorden van God maar doen ze niet.

De twee leistenen
en de Tiengeboden plant symboliseren die Wet.


4de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Laetare ('wees dan blij')

"Huizen en Tuinen"
naar Jeremia 29: 1-14

Ook al worden de ballingen opgeroepen zich in te zetten voor de stad, ze zullen niet blijven. God zal naar ze om blijven zien en ze laten terugkeren naar Jeruzalem. 'Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven'.

De stad is weer in opbouw.
Bloemen, groente en fruit in de tuinen getuigen hiervan.


5de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Judica ('doe mij recht!')
"Een akker"
naar Jeremia 32:1-16; 26-29; 42-44

Het contract voor de kruiken is een teken van de belofte van God dat het volk zal terugkeren: eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. In het vervolg blijkt opnieuw dat God het onheil brengt over het volk maar ook het goede zal brengen, wat Hij heeft beloofd.

Op de akker in het midden is gezaaid en de opengeslagen bijbel is Gods woord dat trouw blijft.

Palmzondag 2006
"Donkere wolken
boven de stad"

naar Jeremia 4: 19-5:1

Jeruzalem valt. Er is pijn, er zijn rampen. Toch is er een sprankje hoop in deze woestenij: vernietigen zal ik niet. Jeremia 5 vers 1 benadrukt de hoop, het verlangen van God dat alles zich toch ten goede zal keren: ‘Zwerf door de straten van Jeruzalem, vraag na, kijk om je heen,
zoek op de pleinen of er iemand is
die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft, dan zal ik Jeruzalem vergeven'.


De tulpen die vanuit de schors omhoog komen staan voor de hoop. Als alles donker is, is er toch een lichtpuntje.