Witte Donderdag 2006

"Samen eten"
naar Johannes 13: 1-15

Avondmaal

Wie hier van eet
en deelt met een ander
gaat niet verloren.
Kom allen
eet en deel van dit brood
het brood des levens...


Goede Vrijdag 2006

"Dood van Jezus"
naar Johannes 18: 1-19: 42
Zij voerden Jezus weg;
hij droeg zelf het kruis
naar de zogeheten Schedelplaats,
in het Hebreeuws Golgota.
Daar kruisigden ze hem.

Paaszondag 2006

"De hof van Lof"
naar Johannes 20: 1-18


Maria van Magdala gaat naar de hof waar Jezus is begraven. Daar ontdekt zij het lege graf en ontmoet Jezus. De zon breekt door en de hof van lof bloeit als nooit tevoren.