Advent 2006

Eerste zondag van advent

We horen het verhaal van Zacharias,
die dienst doet in de tempel.
De engel Gabriël komt naar hem toe.

De witte Amaryllis verbeeldt Zacharias,
hij trok die dag een wit priesterkleed aan.
Het touwtje om de bloem verbeeldt de stilte,
waarin Zacharias achterbleef
nadat de engel hem zijn boodschap gebracht had.


Tweede zondag van advent

Maria (witte lelie tussen de eucalyptus ) krijgt bezoek van de engel Gabriël. Hij brengt haar groot nieuws. Ze zal een kind krijgen en ze moet hem Jezus noemen. Jezus zal de zoon van de Allerhoogste zijn, een heel bijzonder mens.
De hemel spreekt, Maria hoort,
Zij geeft zich over aan dat woord.


Derde zondag van advent

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.De lofzang van Maria wordt hier gesymboliseerd.
De gekrulde takken, die de lelie omvatten,
beelden de blijdschap van Maria uit.


Vierde zondag van advent

Het is een wonder,
Zacharias en Elizabeth krijgen een kind.
Zacharias die nog steeds niet praten kan,
krijgt zijn stem terug nadat hij duidelijk heeft gemaakt
dat het kind Johannes moet heten.

Het wit van het kleed staat voor feest,
vreugde om de geboorte van Johannes.
Een open Amaryllis, want Zacharias kan weer praten.
Een schaal met water
met daarin een roos (Johannes de Doper).


KERSTFEEST

Een engel spreekt, een herder ziet
het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!
Onder de schikking ligt een groen kleed
dat de velden rondom Betlehem uitbeeld.
De plukken wol verbeelden de schapen.
De engel verkondigt het goede nieuws.
Naast de engel lichtjes
die de groep engelen verbeelden.