Doop Ezra Schouls

De kleur van de bloemen is wit, de kleur van feest
en de zuiverheid en reinheid van een ongerept leven.
In de hoge schaal het water als teken van de doop,
met daarin een roos als symbool voor de dopeling.
Het witte kleed verwijst naar het doopkleed.


Bij de bronnen staan wij stil
Jezus geeft voor nu en later
Jou het kostbaar levend water
Jij mag in Zijn woord voortaan
Gretig kopje onder gaan.

Bij de doop van Ezra Schouls op 28 januari 2007