"Zoek de balans"

1ste zondag 40dagentijd 2007
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

Lucas 4 vers 1- 13

Jezus gaat de woestijn in gedurende 40 dagen. De woestijn waar de mens op de proef gesteld wordt, op zichzelf teruggeworpen.

Jezus krijgt van de duivel vragen voorgeschoteld die hem uit balans moeten brengen. De vraag van de duivel om een wonder ziet u verbeeld op de balans:

Stenen en brood. Voor de balans liggen in de aarde uitkomende paarse bloembollen als tekenen van hoop in de woestijn.


2de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Reminiscere ('gedenk uw barmhartigheid')

Lucas 9: 28 – 36De balans is er zichtbaar uit. Wij leven in het laagland waar momenteel 'zelden visioenen doorbreken of woorden van de Heer klinken' (1 Sam.3:1). Vandaag horen we vertellen hoe Jezus de berg opgaat om te bidden. Petrus, Johannes en Jakobus zijn daar getuige van een verandering in zijn aanwezigheid. Hij baadt in het licht van bezieling en liefde. Mozes en Elia, lichtende voorbeelden vol kracht en zwakte, vertellen hem over de weg die hij gaat. Opnieuw is een uittocht aanstaande.

Nu vallen in de schikking geelgekleurde lichtstralen omlaag. Straks gaat Jezus terug naar ons laagland, om vanuit het licht verandering te brengen. Verandering in onze duistere onbalans.

3de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Oculi ('Ik zie')

Zou er in dorre takken nog leven zijn? Als we bewust kiezen, ontdekken we dat er nieuw leven kan opbloeien, als we net als de vijgenboom een kans krijgen om tot bloei te komen.

Op de rechterkant van de balans bloeit een bloesemtak. Het groene mos en gras laten zien dat er hoop gloort, als we de juiste balans weten te vinden.

Veertig dagen,
tijd voor omkeer
Het verkeerde doen,
heeft gevolgen
De schepping
kreunt.
Kiezen voor
de bewoonbare
aarde,
waar ieder
leven mag!
Dan zal de vijgenboom
vruchten dragen!

4de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Laetare ('wees dan blij')

Lucas 15 vers 11-32
Gelijkenis van de verloren zoon

Op de balans zien we een bol met rode takken die verbeeldt de vader die zijn armen uitstrekt naar alle kanten. Hij is blij met iedereen die aan tafel komt, net als God blij is met mensen die de balans opmaken en berooid weer thuis durven komen.

De kleur rose is gebruikt als teken dat het paars langzaam verandert door het komende licht van Pasen

Open armen.
Onvoorstelbare liefde tussen
God en mens.
Tijd om te vieren,
Om te delen
Wat verloren was, is er weer.


5de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Judica ('doe mij recht!')

Lucas 20 vers 9 - 19
Pachters in de wijngaard.Veertig dagen,
tijd van inkeer.
Eerlijke producten gekocht.
Hoop voor de toekomst,
voor mensen in het zuiden.
Moed om door te gaan,
om te bewerken,
te bewaren.
Gods plan,
met heel de bewoonde wereld.
De steen
wordt hoeksteen,
die de balans herstelt.


Een stom steentje?
Deze hoeksteen ziet u links op de balans liggen. Rechts op de balans liggen eerlijk geproduceerde producten zoals koffie en thee.
In hoeverre kunnen wij zeggen tegen de wijngaardenier dat we in ons koopgedrag kiezen voor eerlijke handel? Maken we elke week de balans op? Is onze balans in evenwicht?

Palmzondag 2007

"De intocht in Jeruzalem"

Veertig dagen
tijd van inkeer
Jezus
die Ene Mens,
op een ezel
op weg naar Jeruzalem.
Palmtakken zwaaien.
Jeruzalem,
Pelgrimstad.
Stad van vrede.
Licht der wereld.
De hele wereld
is Hem achterna
gelopen
Hosanna!
De balans is er nog steeds uit. De Buxustakken in de (wereld) bol verwijzen naar de Olijftakken waarmee de discipelen hun HEER binnenriepen. En als de discipelen zouden moeten zwijgen, zullen de stenen het overnemen.