"Zoek de balans"

Goede Vrijdag 2007

Gevangen genomen,
geslagen,gekruisigd.
Druppels bloed
vallen neer.
Geknakt als riet
buigt hij
het hoofd.
Roept God aan,
zoekt de balans
om het contact
te herstellen.


De zwarte doek op de balans drukt de verlatenheid uit. Aan de rechterkant is het geknakte leven te zien, met druppels bloed, de anemonen, in de zwarte aarde. De balans is doorgeslagen naar de andere kant. Jezus brengt ons door zijn sterven uit balans, om onze balans in het leven met God in evenwicht te brengen.

Paasfeest 2007

Pasen
Ook wij mogen opstaan
en met Hem meegaan
Hij heeft de balans hersteld.
Dat vieren wij op deze paasmorgen
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN HALLELUJA


De witte bloemen staan voor reinheid,feest en overwinning

Pasen
Feest van overwinning
op het onrecht
de disbalans
in ons leven
het kwaad
en de verdrukking
in de wereld
Verlangen om
in evenwicht te komen
Opstaan
liefde geven
en ontvangen
Samen delen,
de vruchten
van de schepping
van God