Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2009

Herdenking van de gestorvenen

Sterven is het uitdoven van een lamp
Niet de vernietiging van het licht. 

Verdriet is als gebroken riet
Terugvallen
In de schoot van de aarde
Nacht
Van verdriet en rouw 

Witte rozen als teken van geen rouw,geen jammerklacht

Geen pijn
Want wat er eerst was is voorbij.Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Jaap Dorst
Tona Elizabeth Rotte - van Luijk
Neeltje van de Vate - Joppe
Hendrika Martens - Bijl
Elizabeth Leeuw- Kloet
Rachel van Beveren
Jitske Verburgh - Riemersma
Adriaantje Maria den Boer - Post