Biddag voor gewas en arbeid

In de vaas vinden we een zoutlaag. Onvergangkelijk verbond tussen God en mens. Daarop aarde met bjna onzichtbaar aardappel en uien poters. Zij moeten nog tot groei komen en wachten in de aarde.Ook zien we zaden en tarwe. Boven op bloembolletjes. Zij zijn al aan het groeien en symboliseren een nieuw begin.
Om de vaas heen tulpen .De bloem van het gebed. We bidden als gemeente om ontplooing,groei en wasdom in dit nieuwe jaar op alle gebied in onze samenleving.

 
Gij ,Tuinman
in ons leven
geloofd bent U
om de shoonheid
in uw schepping
Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van Uw woord.
 
Gij, Tuinman
in ons leven
U geeft ons de aarde in handen
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden