Inspirerende gebeurtenissen door de jaren heen.

Kleurrijke mensen
Gezamenlijke kerkdiensten waaraan veel deelnemers van de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord meewerken.

Samen op reis
NAAR EEN ANDER LAND

2019, 26 mei

Doe met de muziek mee
2018, 22 april

Als ik in jouw schoenen stond...
2017, 21 mei

Wat kun je doen? 2015, 19 april

Je kunt ons vinden via Feestboek; 2014, 25 mei

Mijn huis, mijn kamer; 2013, 3 maart

Hoor eens even; 2012, 13 mei

Wat heb je aan; 2011, 29 mei

Waar ga je naar toe; 2009, 19 april

Startzondag
De eerste zondag van een nieuw seizoen

Grensgangers
2018 september

Samen kleurrijk in de wereld;
2017 september

Overstapdienst
De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven. Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid. Ook in de kerk wordt die overstap zichtbaar.
Kom voor de dag; 2011, 26 juni

Grensovergang; 2009

Groeien als een boom; 2008
Diversen
Een aantal op zichzelf staande gebeurtenissen
Bloemen langs de weg; 2009
Een kennismaking met liturgisch bloemschikken