De mensen van de kerkenraad en de predikant.

Soms vragen gemeente leden die vanwege ouderdom of ziekte niet meer in de kerk kunnen komen: 'Wie is toch die ouderling die me vanmorgen via de kerktelefoon hartelijk welkom heette?' of: 'Ik zou wel eens willen weten welk gezicht nu hoort bij de diaken, die in het kerkblad heeft geschreven'. Om aan dergelijke vragen tegemoet te komen, treft u hieronder de gezichten van uw kerkenraad en de predikant. Het is niet zo dat zij allemaal erg graag op de foto wilden. De één vreesde niet te beklijven op papier, een ander begon over de gevolgen van driehonderd keer zijn gezicht. Gelukkig waren er ook bij die met een vriendelijke glimlach voor u wilden poseren. Allemaal hopen ze dat de boodschap bij u over komt dat deze kerkenraad een mooie groep is met een hartelijke sfeer, waarin men hart heeft voor de gemeente.
Freek Schipper
Predikant / presesvacant


(ouderling wijk 3) Lianne Lodders
(ouderling wijk 5)Theresia Koelewijn
(ouderling wijk 7)
Esther van der Schee
(jeugdouderling)

 
Kees van Harten
(ouderling-kerkrentmeester)

 

 
Wieske van Bleek
(diaken wijk 3
+
jeugddiaken)Jan Heuseveldt
(diaken wijk 5)Colinda Gabriëls-Fonteine
(diaken wijk 7)

Saskia Hulsken –van Poppel
(jeugdouderling)

 
Jaap Lodders
(ouderling-kerkrentmeester)Piet Kakebeke
(ouderling wijk 1+2)
 Peggy Schakel-den Boon
(ouderling wijk 4)Marijke Babijn
(ouderling wijk 6)
Sjoerd Ennenga
(ouderling wijk 8)
Trees Kakebeke-v.d. Heijden
(ouderling-scriba)

Tuti Sanderse
(diaken wijk 1+2)
 vacant

(diaken wijk 4)
Maria Muller-v.d. Berg
(diaken wijk 6)


Ria Schoof-Klaassen
(diaken wijk 8)