Kijk eens naar de lelies’

Kennismaking met onze kerktuin in Zierikzee

 

Welkom in de kerktuin

Achter het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Zierikzee, is een bijzondere tuin aangelegd. Het is het resultaat van een project waarbij gemeenteleden een symbolische tuin hebben vormgegeven. U bereikt de tuin via een smal steegje naast de kerk op nr. 35 van de St. Domusstraat.

Het stukje grond, verscholen tussen de huizen, vroeg om een invulling die past bij de inspiratie van de kerkgemeenschap. Graag willen we deze plek met u delen.

Openingstijden

U kunt de tuin bezoeken op woensdagmiddag en zondagmiddag in de periode van 1 mei tot 1 november.


(aquarel van Nelleke Janse-Dorreman)

Waarom een kerktuin?

In de bijbel speelt het begrip ‘tuin’ op verschillende plaatsen een rol van betekenis. De meest bekende tuin is de Hof van Eden. De tuin verbeeldt hier de schepping op haar best: de mens leeft onbevangen onder de hoede van God. Er staat nog niets tussen hen in.

In het boek Hooglied komen we de tuin tegen als decor voor een volmaakte liefde tussen twee mensen.

Na zijn opstanding uit de dood ontmoet Maria Jezus in een tuin. Zij ziet hem eerst voor de tuinman aan, maar wanneer hij haar naam noemt en zij zich omkeert worden haar ogen geopend. De tuin is hier het beeld van een nieuwe schepping.

Een kerktuin biedt de mogelijkheid om wat ‘binnen’ in het kerkgebouw vanuit de Bijbelverhalen gedeeld wordt ook buiten gestalte te geven.

Op adem komen

Wij nodigen u uit op adem te komen in deze tuin, die aangelegd is met bloemen en planten die gekozen zijn om hun kleur, hun betekenis, of naam. In de christelijke traditie hebben veel planten een symbolische betekenis gekregen. Bijvoorbeeld op schilderijen uit de Middel-eeuwen is die symboliek veelvuldig zichtbaar. In onze kerkdiensten gebruiken we symbolische bloemschikkingen om kernen van ons geloof tot uitdrukking te brengen. Zo maken we opnieuw dankbaar gebruik van deze aloude symboliek. Een aantal van deze planten ‘met een verhaal’ vindt u terug in de kerktuin.

Kleuren

De planten en heesters in de tuin zijn voornamelijk gekozen op kleuren van het kerkelijk jaar. In de kerk is er door het jaar heen steeds een andere kleur te zien:

Advent (4 weken voor Kerst) en Veertigdagentijd (tijd voor Pasen) dragen de kleur paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning, van rouw en boete.

Het Kerstfeest en het Paasfeest zijn als bruiden versierd: zij dragen de kleur wit. Kleur van vreugde, van een nieuw begin.

Het Pinksterfeest, feest waarop we vieren dat mensen mogen delen in de Geest van God, is met rood getooid. Rood is de kleur van liefde, van een bezield bestaan.

De zomer - en feest loze periode is groen. Kleur van groei, hoop en eeuwigheid.U ziet op de plattegrond welke delen van de tuin deze kleuren dragen. De bloei periodes komen echter niet steeds overeen met de periode in het kerkelijk jaar.

Het centrum van de tuin

Het hart van de tuin wordt gevormd door een meditatief centrum (v29): een bankje dat de kans biedt om in stilte te zien naar een wereldbol. Verbeeld door een stamroos, maar binnenkort ook door een metalen aardbol. De gedachte hierachter is dat heel onze wereld wortelt in de liefde van God.

De rode roos staat symbool voor liefde, maar verwijst ook naar het bloed van Christus. Hij is gestorven vanwege alle haat, maar zijn opstanding vertelt van de liefde die wint. Aan de voet van de roos een bed van maagdenpalm: symbool van eeuwig leven.

Voorbeelden van beplanting

De tuin is zo rijk aan details dat we niet alles kunnen behandelen. Daarom vindt u hieronder slechts enkele voorbeelden, maar informeert u gerust naar andere betekenissen:

H1: een taxus. Deze boom blijft altijd groen en is daarom symbool van eeuwig leven en verwijst ook naar de Eeuwige. Samen met H17, een Westerse levensboom, draagt hij de hoop op eeuwig leven uit.

 


V6: Lievevrouwebedstro. Een legende vertelt hoe Jozef dit kruid gezocht zou hebben om Maria een goede slaapplaats in de stal te geven. Uit dankbaarheid zou Maria deze plant haar geur gegeven hebben.

V8: Salomonszegel: de plant draagt de naam van koning Salomo uit het Oude Testament.

H16: buxus- of palmboompjes, als vervanger van de echte palmtakken, die volgens het evangelie gebruikt werden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met dit verhaal begint de Stille Week voor Pasen: de week waarin we het lijden van Jezus gedenken.

V17: steenbreek. Dit plantje verwijst in de christelijke symboliek naar leven door de dood heen. Zie ook Psalm 114: 8.

V22: Bosaardbei: symbool van bescheidenheid en deemoed. Maria wordt vaak voorgesteld in een kleed, versierd met bosjes aardbeien. Het drieledig blad symboliseert de Drie-eenheid van God: Vader, Zoon en Geest.

H15: de vijgenboom. In de bijbel lezen we hoe mensen gezeten onder de vijgenboom zullen genieten van vrede. De vijg verwijst naar een volkomen leven waarin iedereen tot zijn recht komt.

Picknick

Tenslotte nodigen we u uit om uw meegebrachte lunch te genieten aan de picknicktafel. In de bijbel is het samen delen van een maaltijd de ontmoetingsvorm bij uitstek. Profeten schrijven over de dag dat God een maaltijd zal beleggen voor de volkeren. Iedereen zal dan, aan Gods tafel, de volheid van het leven mogen proeven!

Een reactie op deze tuin kunt u kwijt op het schoolbord dat u daar aantreft, of in het gastenboek op deze webstek.

naar de hoofdpagina