55e herdenking van de watersnoodramp

Mar van der Veer en Michiel de Zeeuw schreven een lied om te gedenken. Het is een canon die te gebruiken is tijdens bijeenkomsten of kerkdiensten waarin stilgestaan wordt bij het feit dat het op 1 februari 2008 55 jaar geleden zal zijn dat de Watersnoodramp plaats vond. Het staat ieder vrij deze canon in die tijd te gebruiken of te publiceren.
Het lied kijkt terug maar is ook toekomstgericht. Het lied zal o.m. gezongen worden door kinderen tijdens een kort concert op 1 februari in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. Het lied en de toelichting treft u hieronder aan.

ZOVEEL STEMMEN

Zoveel stemmen zijn verwaaid;
stormen lijken altijd sterker.
Zie de rollen omgedraaid:
zingen maakt je medewerker
bij gedenken aan de zee.
Zoveel stemmen waaien mee.

Luisteren:


Ophalen:
WORD-bestand, PDF-bestand, ZIP (alles incl MIDI)

tekstuele toelichting:
De z- (zoveel, zijn, zie, zingen, zee, zoveel) en de st-klanken (stemmen, stormen, sterker, stemmen) kun je verbinden met de twee uitersten van het waaien en het stillen van de storm. Bij 'de rollen' kun je bovendien denken aan de golven, die in rollen op het land aankwamen. Die golven worden nu gekeerd. Het gedenken en in ere houden van de gestorvenen (verwaaide stemmen) en aan de ramp lijdende mensen klinkt door in 'waaien mee'. Daarmee is een lijn tussen wind/geest en bezieling aangeduid.

muzikale toelichting:
De eerste regel laat ook in muziek het steeds weer aanrollen van de golven zien. Maar in de tweede regel is ook die beweging omgekeerd. Door de verhoging van de a tot ais bij 'zee'  krijgt dat woord een bijzondere klankkleur. Het waaien in de laatste regel wordt gesymboliseerd door een beweging die snel omhoog 'waait' en dan weer neervalt. De pianobegeleiding geeft zowel de kracht van de zee aan als ook het bewuste geloof in de toekomst.  De canon kan door drie groepen gezongen worden.


naar overzicht liederen