NIEUWS
BRIEF

Zondag 1 december- zaterdag 14 december
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

Micha is onze gast en gids in de tijd van Advent en op het Kerstfeest. Wat de profeet namens God zegt, werpt een bijzonder licht op de geboorte van de Messias. ‘Geef licht’, is het motto van het project dat gebruikt wordt bij de kinderdienst en waarvan afbeeldingen in de kerkzaal te zien zullen zijn.


KERSTSPEL...

Na de dienst van 1 december is de eerste repetitie voor het kerstspel. Aan de kinderen die deelnemen wordt dan ook de tekst uitgereikt. Ik heb die al mogen lezen en ik kan ervan verklappen dat het een heel verrassend, grappig en mooi kerstspel wordt. En het gaat de mensen ook nog aan het denken zetten!


WERELDLICHTJESDAG...

Op zondagavond 8 december vindt er in de Thomaskerk een bijeenkomst plaats in het kader van Wereldlichtjesdag. Voor ouders die een kind verloren hebben en voor allen die zich met hen verbonden voelen, is er gelegenheid om ter herdenking lichtjes aan te steken. Vanaf 18.15 uur is de kerk open. Om 18.30 wordt een gedicht gelezen en een overdenking gehouden, afgewisseld met muziek die Dik de Koning en Esther van der Schee laten klinken.


DEELDOOSJES IN ADVENT...

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde. Help je mee? Zondag 1 december worden aan de uitgang de deeldoosjes uitgereikt.

Namens de diaconie en de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking), Giel van Leeuwen


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!